Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Kompas.

SVP řeší

 • výchovné problémy
 • rodinné problémy
 • školní problémy
 • záškoláctví a útěky z domova
 • sebepoškozování
 • agresivní projevy
 • krádeže a lhaní
 • týrání a zneužívání
 • ohrožení vlastního života

SVP nabízí

 • individuální a rodinné konzultace
 • jednorázovou a dlouhodobou péči
 • krizovou intervenci
 • poradenství
 • spolupráci s dalšími institucemi

Charakteristika SVP

SVP je ambulantně preventivně výchovné a poradenské zařízení. Pomáhá dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším osobám porozumět příčinám obtížné situace a posiluje v hledání cest k řešení.

Ve své práci usilujeme o srozumitelnost a zastáváme pozitivní přístup k řešení. Na mysli máme především zájem dítěte.

SVP Kompas je samostatné pracoviště při DDÚ v Hradci Králové. Zřizovatelem našeho střediska je MŠMT.

Naše služby lze využít i na odloučeném pracovišti v Broumově, Lidická 147, 1× týdně ve čtvrtek. Je vhodné si první schůzku nejprve telefonicky domluvit.

 • Ambulantní pracoviště poskytuje pomoc klientům od 3 do 26 let a jejich rodinám.
 • Konzultace probíhají po předchozím objednání zákonnými zástupci v pravidelných intervalech, dle potřeby klienta.
 • Služby jsou bezplatné.
 • Není třeba doporučení žádného jiného odborníka.
 • Co potřebujete? ODVAHU a ODHODLÁNÍ řešit problém.
Ambulantní práci zajišťuje tým:
 • vedoucí SVP - speciální pedagog - etoped
 • psycholog
 • sociální pracovnice

Kontakt

SVP Kompas
Středisko výchovné péče v Náchodě

Smiřických 1237
547 01 Náchod

Ambulance SVP Kompas je v plném provozu.

Středisko má bezbariérový vstup
Pracovní doba: 7:00–15:30 hod.

tel.: 602 133 163
e-mail: svp.kompas@tiscali.cz
ID datové schránky: c6q9dn7

Detašované pracoviště Broumov, Lidická 174
Pracovní doba: úterý a čtvrtek

tel.: 777 364 767

Kontakty na další instituce:
– linka bezpečí: 116 111
– linka důvěry: 241 484 149

Střediska v Královéhradeckém kraji:
SVP Varianta Trutnov
SVP Mimóza Ústí nad Orlicí
SVP Návrat Hradec Králové
SVP Pyramida Pardubice

Mapa
SVP Kompas