SVP řeší

 • výchovné problémy
 • rodinné problémy
 • školní problémy
 • záškoláctví a útěky z domova
 • sebepoškozování
 • agresivní projevy
 • krádeže a lhaní
 • týrání a zneužívání
 • ohrožení vlastního života

SVP nabízí

 • individuální a rodinné konzultace
 • jednorázovou a dlouhodobou péči
 • krizovou intervenci
 • poradenství
 • spolupráci s dalšími institucemi
 • Ambulantní pracoviště poskytuje pomoc klientům od 3 do 26 let a jejich rodinám.
 • Konzultace probíhají po předchozím objednání zákonnými zástupci v pravidelných intervalech, dle potřeby klienta.
 • Služby jsou bezplatné.
 • Není třeba doporučení žádného jiného odborníka.
Ambulantní práci zajišťuje tým:
 • sociální pracovník
 • speciální pedagog - etoped
 • psycholog

Kontakt

SVP Kompas
Středisko výchovné péče v Náchodě

Smiřických 1237
547 01 Náchod

tel.: 602 133 163
e-mail: svp.kompas@tiscali.cz
ID datové schránky: c6q9dn7

Provozní doba o prázdninách:
PONDĚLÍ – PÁTEK
7:00 – 15:00

Provozní doba:
PONDĚLÍ – PÁTEK
8:00 – 16:00
(popřípadě dle dohody)

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

Mapa
SVP Kompas